top of page
BJ7A3620-Enhanced-NR-scaled.jpg

#DSSK24

LOGO_SIRKULÆR-PRAKSIS.png

Program 15.05

Program oppdateres løpende

Sirkulær Praksis er en nasjonal arena som løfter fram nyskapende sirkulærøkonomisk praksis. Fremtidens sirkulære løsninger vil kreve samspill mellom det offentlige og private for å etablere nye verdikjeder. Sirkulær Praksis skal bidra til samfunnsendring ved hjelp av erfaringsdeling og bidra til at sirkulærøkonomisk omstilling fremmer en inkluderende og demokratisk lokalsamfunnsutvikling. Sirkulær Praksis er møteplassen for deg som ledere an i omstillingen til sirkulær praksis enten du er leder, fagperson, politiker eller tillitsvalgt.

08:30 Kaffe og mingling

09:00 Åpning - velkommen | Kjetil Bjørklund & Guro Bøe Wensaas / KS

Informasjon oppdateres

09:05 Key note | Solveig Schytz / Akershus Fylkeskommune TBC

Informasjon oppdateres

09:15 Key note | Jannicke Trumpy Granquist / CEO Kommunalbanken TBC

Informasjon oppdateres

09:30 BOLK 1. Fra avløp til kretsløp | Lars Wang / Insam

Vi er alle avhengig av vannet kretsløp. Bærekraftig vannforsyning, avløp og vannmiljøforvaltning er derfor grunnleggende for omstillingen til sirkulærøkonomi. Dette et et område hvor kommunen har en nøkkelrolle både «oppstrøms og nedstrøms». Samtidig er det behov for å utvikle samarbeide i hele verdikretsløpet hvor også mange andre aktører er viktige. På denne bolken vil du møte virksomhet som er ledende og som på ulike måter inngår i «økosystemet» som kan bringe oss «fra avløp til kretsløp»

09:35 PHUSICOS | Turid Wulff / Innlandet fylkeskommune

Prosjektet tester ut ny praksis rettet mot å angripe problemene «ved roten» og har etablert ny praksis for flomdemping, overvannshåndtering, vannmiljø og restaurering av natur og biologisk mangfold.

09:45 HIAS | Knut Holen / Administrerende direktør

Hias sikrer innbyggere på Hedmarken bærekraftige vann- og avløpstjenester. Selskapet er ledende når det gjelder å gå nye veier for å få næringsstoffer fra avløp tilbake i kretsløpet og samtidig øke inntektene salg av næringsstoffer fra «Gjødselsfabrikken».

10:10 VEAS | Per Torp / Daglig leder

Veas renser avløpsvannet fra innbyggerne i Oslo, Asker, Bærum og Nesodden kommune og er Norges største renseanlegg. Veas jobber for null uønskede utslipp. Ressursene vi henter ut av avløpsvannet blir i dag til fjernvarme, gjødsel og biogass.  Oslofjorden er i dag truet og VEAS er en sentral aktør og initiativtaker i samarbeidet om en «sirkulær Oslofjord». 

10:20 YARA | Anders Trømborg / Markedsdirektør

Yara er den ledende aktør innenfor produksjon av næringsstoffer. Selskapet kombinerer produksjon og markedsføring av plantenæringsprodukter og industrielle nitrogenløsninge for millioner av bønder og kunder over hele verden. Yara arbeider også for å bringe næringsstoffer tilbake i kretsløpet og har flere spennende samarbeidsprosjekter i Norge.

10:30 Pause

10:45 BOLK 2. Hvordan håndtere den kommende tekstiltsunamien | Kathrine Kirkevaag / MEPEX

En global tekstiltsunami er varslet. Hvordan kan norske kommuner og IKS-er se på nye krav til innsamling av tekstiler som en mulighet til å bidra i utviklingen av bærekraftige forretningsmodeller for ombruk av tekstiler? Vi gir deg gode eksempler på hvordan endringer i regelverket kan skape nye forretnings-muligheter, redusere klima-gassutslippene og øke ombruk og material-gjenvinningen av brukte tekstiler.

10:55 Vil bidra til å lukke sirkelen innen tekstilbransjen - Etablerer sorteringsløsninger som muliggjør resirkulering | Knut Skinnes, daglig leder i Norwegian Re:Textile

11:05 Fra eget ombrukssenter til ombruk på kjøpesenter | Miljørådgiver Tale Skage Torjussen, miljø og samferdsel i Asker kommune

11:20 Nasjonalt prøveprosjekt - Testet separat løsning for innsamling av tekstiler | TBC

11:30 Panelsamtale

11:45 Lunsj - Møteplass og mingling

I lunsjen er det mulighet til å mingle og nettverke, og besøke vår utstilling av 30 sirkulære løsninger.

12:45 BOLK 3. - Sirkulær byggenæring | Erlend Seilskjær / FutureBuilt

Sammen med ambisiøse utbyggere, har innovasjonsprogrammet FutureBuilt de siste årene stått bak en håndfull sirkulære bygg. Det aller nyeste er nettopp ferdigstilt i Asker. FutureBuilt jobber også med å styrke den sirkulære infrastrukturen i byggesektoren, blant annet gjennom ombrukssentraler for mellomlagring og bearbeiding av ombruksmaterialer. Vi får også høre om hvordan Bergen kommune jobber med sirkularitet på porteføljenivå; og om pågående forbildeprosjekt i FutureBuilt, med stadig høyere ambisjoner.

12:55 Ombrukssentraler fra sør til nord | TBC

13:05 Sirkulær byggportefølje i Bergen kommune | Héctor Piña Barrio / Bergen kommune

13:15 Norges første sirkulære nybygg, Nedre Sem låve i Asker | Alf Kaare / Asker kommune

13:30 Panelsamtale

13:45 Pause

14:00 Wild card: Presirkulært Nationalteater | Magne Magler Wiggen / MMW

MMW Arkitekter har i en årrekke utviklet sirkulære og presirkulære konsepter. Han kommer for å snakke om deres prosjekt for presirkulært Nationalteater.

14:15 Panelsamtale

14:45 KS - Pitch for Sirkulær Praksis 2025 | Kjetil Bjørklund og Guro Bøe Wensaas

15:00 Vel hjem 

Takk for denne gang!

Takk til våre partnere!
future_built_logo.png
KS-logo.png
kbn_logo.png
pådriv.png
srs.png
sb_logo_pos_rgb.png
primarlogo_rgb.png
include-logo-til-nettside-forside.png
logo_trefokus.png
akershus-fylkeskommune-logo.png
L_KRS_Forenklet_byvaapen_horisontal.png
image.png
CircularNorway-Logo-Oneline-black.png
NorskSenterForSirkulærØkonomi_liggende.png
bottom of page