top of page
BJ7A3620-Enhanced-NR-scaled.jpg

Program 14.05

DSS24-Logo-ikon-blank.png

#DSSK24

09:00 | ÅPNING OG SAMARBEID FOR ET NETTONULLUTSLIPPS-EUROPA I 2050

"Kloden er syk" | Anna Vestrheim & Emma Ylvisåker 
Handlingsplanen for sirkulær økonomi | Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen - tbc
Politikerdebatt |
Ola Elvestuen (V)
Arild Hermstad (MDG) 
Trepartssamarbeidet - en fordel eller ulempe for omstilling | Are Thomasgard, LO

09:40 | VEIKART OG MÅLING FOR EN SIRKULÆR ØKONOMI I NORGE

Nye ISO-standarder for en sirkulær økonomi | Jacob Mehus, adm. dir., Standard Norge 

Beskrivelse

Norges sirkularitet og ny Circularity Gap Report Norway | Alexander Christiansen, leder Circular Norway

10:00 | GENERASJONSPRAT: HVORDAN FÅ OPP ENGASJEMENTET FOR NATUR, MILJØ OG OMBRUK

Jørgen Randers | Professor i klimastrategi (BI), medforfatter av The Limits to Growth
Bård Tufte Johansen | - tbc
Penelope Lea | FN-ambassadørfor klima (fra 17 år) 

10:25 | PAUSE

Besøk 30 stands med sirkulære løsninger og 8 startups i vårt innovasjonsrom i Asker kulturhus.

10:45 | FORSYNINGSSIKKERHET AV KRITISKE RÅMATERIALER ELLER THE KODAK MOMENT?

Hva betyr Critical Raw Material Act for Norge? | Bård Bergfald, Bergfald Miljørådgivere
Den grønne steinalderen: kan en sirkulær økonomi for kritiske råmaterialer muliggjøre at vi lykkes med klima- og miljømål? | Kari Aslaksen Aasly, seksjonsleder for mineralressurser, Norges Geologiske Undersøkelse (NGU)
Byggenæringen, kritiske råmaterialer og nye muligheter | Siri Hunnes Blakstad, konserndirektør i SINTEF Community
Bremser dagens reguleringer gjenvinning av samfunnsnyttige, kritiske råmaterialer? | Bjørn Arild Thon, administrerende direktør, RENAS
Panelsamtale: Forsyningssikkerhet eller The Kodak Moment? | Innledere

11:30 | SAMARBEID I VERDIKJEDEN FOR SIRKULÆRE LØSNINGER

Samarbeid for trygg håndtering av farlig avfall og ressurssenter for avfall | Tove Stuhr Sjøblom, leder, NOAH Langøya
SirkTre: Samarbeid for en mer sirkulær byggenæring
| Per F. Jørgensen, leder, Vill Energi 
Samarbeid for sirkulær belysning og kutt i utslipp | Tord Christensen, salgsdirektør, Signify 

12:00 | LUNSJ MED UTSTILLING

Lunsj serveres i et utstillingsområde med 30 stands med sirkulære løsninger fra bedrifter og en egen sal med presentasjon av startups.

12:00-13:00 | Rundbordsamtale – virkemidler for å fremme industriell symbiose  (lukket arrangement)

Marit Aursand, SINTEF, er medlem i regjeringens ekspertgruppe som skal gjøre en helhetlig vurdering av hvilke virkemidler som er effektive for å fremme en mer sirkulær økonomi. Sammen med ledere for landets industriparker og andre eksperter, er målet å fremme et dokument med anbefalinger til ekspertgruppen og regjeringen.

13:00 | KULTURINNSLAG

13:05 | REGELENDRINGER FOR Å VRI KAPITALEN MOT EN GRØNN, SIRKULÆR ØKONOMI

Regelendringene i EU; en tsunami eller surfs up for næringslivet? | Camilla Sandvik Grande, senioradvokat, Advokatfirmaet Berngaard 
EUs taksonomi som et strategisk verktøy for SMB-er | Benedikte Bekkevold Hansen, prosjektleder, Norsk Senter for Sirkulær Økonomi
Veikart for sirkulær finans 2.0 | Sirkulær finanskoalisjon 

13:45 | DIGITALISERING OG KI – NØKKELEN TIL SKALERING AV SIRKULÆRE LØSNINGER

AI for å kartlegge tap av natur i NRK Oppsynsmannen | Mads Nyborg Støstad, reseacher, NRK 
Kunstig intelligens for sirkulær verdiskapning | tbc
Tbc | Cluster for Applied AI
Sirkulær IT innen 2030 – hvorfor og hvordan| Nelly Flatland, bærekraftssjef Atea
Panelsamtale: Er KI nøkkelen til skalering av sirkulære løsninger? | Innledere

14:45 | PAUSE

Besøk 30 stands med sirkulære løsninger og 8 startups i vårt innovasjonsrom i Asker kulturhus.

15:00 | SAMARBEID FOR BÆREKRAFTIGE, SIRKULÆRE BYER

Sirkulære Amsterdam | tbc
Omstilling til en sirkulær by | tbc
Sirkulærsatsing | tbc
Sirkulære løsninger| tbc
Samtale: Hvordan bygge den mest sirkulære kommunen? | Lene Conradi, ordfører i Asker kommune, og Arne Sekkelsten, ordfører i Fredrikstad kommune

16:00 | UTDELING AV PRIS TIL ÅRETS SIRKULÆRE BEDRIFT OG BÆREKRAFTSPRISEN ASKER

Prisutdeling til Årets sirkulære bedrift | Ola Elvestuen, juryleder og stortingsrepresentant, Venstre
Prisutdeling av Bærekraftsprisen Asker | Lene Conradi, ordfører i Asker kommune
Takk til våre partnere!
CircularNorway-Logo-Oneline-black.png
RE_grunderhus.jpg
7_edited.jpg
image.png
NorskSenterForSirkulærØkonomi_liggende.png
KS-logo.png
NOAH.jpg
image.png
KBN_full_logo.png
SINTEF.jpg
bottom of page