top of page
BJ7A3620-Enhanced-NR-scaled.jpg

Program

DSS24-Logo-ikon-blank.png

#DSSK24

09:00 | ÅPNING OG GENERASJONSPRAT PÅ SCENEN

Live musikk | T. b. d.

Informasjon kommer snart

Åpningsinnlegg | T. b. d.

Informasjon kommer snart

Intervju | T. b. d.

Informasjon kommer snart

Generasjonsprat | T. b. d.

Generasjonsprat om klima- og miljø, sløsing, ombruk, lineær risiko og sirkulær gevinst

10:15 | PAUSE

10:30 | HVORDAN LYKKES MED REGELENDRINGENE FOR KLIMA, - MILJØ OG SIRKULÆRØKONOMI

Foredrag | T. b. d.

Hvordan påvirkes utslipp og uttak av råmaterialer en sirkulær økonomi?

Foredrag | T. b. d.
Hvilke indikatorer bør vi velge for å måle sirkulariteten i bedrifter og kommuner?
Foredrag | T. b. d.
Hvordan kan vi sikre mer effektiv og bedre ressursutnyttelse?
Foredrag | T. b. d.
Hvordan støtter virkemiddelapparatet opp under en sirkulær økonomi?
Foredrag | T. b. d.
Hva betyr skatte- og avgiftssystemet for en sirkulær økonomi?
Foredrag | T. b. d.
Hva skal til for at sirkulær økonomi blir lønnsomt?

11:15 | SAMARBEID FOR OMBRUK OG FORSYNINGSSIKKERHET AV RÅMATERIALER

Foredrag | T. b. d.
Hva er norske behov?
Foredrag | T. b. d.
Hvilke råmaterialer er kritiske for Norge?
Foredrag | T. b. d.
Hvordan følger norsk industri opp mineralstrategien?
Foredrag | T. b. d.
Bremser vektmål gjenvinning av samfunnnyttige kritiske råmaterialer?
Foredrag | T. b. d.
Hvilke nye tiltak foretar Norge seg i forhold til kravene i EUs CRM Act?
Foredrag | T. b. d.
Hvordan designe for økt ombruk av kritiske råmaterialer?

12:00 | LUNSJ/RUNDEBORDLUNSJ

Lunsj med utstilling | Alle
Lunsj serveres i et utstillingsområde med sirkulære løsninger fra bedrifter og startups.
Rundebordslunsj – Sirkulær finans og ombruk i byggenæringen | Utvalgt gruppe
Rundebord med 15 ledere og forskere fra finans og bygge, - anlegg- og eiendomsnæringen om hvordan sirkulær finans kan bidra til å fremskynde omstillingen til en sirkulær byggenæring.

13:00 | KULTURINNSLAG

Livemusikk | Sted
Informasjon kommer snart

13:05 | FINANSIERING AV EN GRØNN, SIRKULÆR ØKONOMI

Foredrag | T. b. d.
Lineær risiko versus sirkulær gevinst
Foredrag | T. b. d.
Er nytt EU-regelverk en tsunami eller en surf up for bedriftene?
Foredrag | T. b. d.
Hva betyr taksonomien og CSRD for å fremskynde omstilling til en sirkulær økonomi?
Foredrag | T. b. d.
Regnskap for sirkulære forretningsmodeller
Foredrag | T. b. d.
Regnskap for sirkulære forretningsmodeller

14:00 | DIGITALISERING OG AI – NØKKELEN TIL SKALERING AV SIRKULÆRE LØSNINGER

Foredrag | T. b. d.
Oppspark med animert film om framtidens Norge
Foredrag | T. b. d.
AI for sirkulær innovasjon
Foredrag | T. b. d.
AI for materialoptimalisering og sirkulært design
Foredrag | T. b. d.
AI-drevne sirkulære forretningsmodeller i industrielle systemer
Foredrag | T. b. d.
AI for sirkulære løsninger, forebyggende vedlikehold og livssyklusoptimalisering

15:00 | SAMARBEID FOR SIRKULÆRE BYER OG KOMMUNER

Foredrag | T. b. d.
Informasjon kommer snart
Foredrag | T. b. d.
Informasjon kommer snart
Erfaringer fra Norge | T. b. d.
o    Ombruk og sirkulærøkonomi i byggenæringen
o    Grønn transport
o    Sirkulære matsystemer 
Panelsamtale | T. b. d.
Panelsamtale

16:00 | UTDELING AV PRIS TIL ÅRETS SIRKULÆRE BEDRIFT OG BÆREKRAFTSPRISEN ASKER 

Prisutdeling | T. b. d.
Informasjon kommer snart
Kommentar fra vinner | Vinner "Årets sirkulære bedrift"
Kommentar fra årets vinner
Prisutdeling | Lene Conradi (ordfører, Asker kommune)
Prisutdeling ved Askers ordfører Lene Conradi
Kommentar fra vinner | Vinner av "Bæreraftsprisen Asker"
Kommentar fra årets vinner
DSSK24-Banner_nettside_nede_3.png
bottom of page